GOLFOVÁ AKADÉMIA

6 JAMKOVÁ AKADÉMIA

Jednotlivé hracie dráhy s dĺžkou od 80 do 140 metrov sú zakomponované do svahovitého terénu a umožňujú výborný tréning krátkej hry zo všetkých pozícií (rovina, svah dole, svah hore, hra po vrstevnici z oboch strán). 6-jamková akadémia bola dokončená v roku 2010 a v máji 2011 bola spustená do prevádzky.

UPOZORNENIE: Hra vhodná aj pre začiatočníkov, hráč nemusí byť držiteľom "zelenej karty". 

Dráhy s dĺžkou od 80 do 140 m

Svahovitý terén 

Hra zo všetkých pozícií

*pre zväčšenie kliknite na obrázok