CENNÍK ČLENSTIEV


Vstupné príspevky do klubu:

PopisCena
Vstupný jednorázový príspevok do klubu dospelý: 500 €
Vstupný jednorázový príspevok manžel/manželka, druh/družka (zľava 50%): 250 €
Vstupný jednorázový príspevok do klubu junior do 18 rokov (každé ďalšie dieťa zľava 50%): 100 €

Ročné členské príspevky od 01.01.2019:

PopisCena
Osobné ročné členstvo 450 € */os.
Ročné členstvo manžel/manželka, druh/družka (zľava 30%) 330 € * /os.
Ročné členstvo JUNIOR - dieťa do 18 rokov (zľava 65%) 140 € */os.
Ročné členstvo ŠTUDENT - študent VŠ od 19-25 rokov (zľava 50%) 200 € */os.
Registračné členstvo DOSPELÝ (vedenie HCP): 80 €/rok
Registračné členstvo ŠTUDENT/JUNIOR (vedenie HCP): 40 €/rok
Nedomovské členstvo DOSPELÝ (práva ako člen, bez vedenia HCP): 550 €/rok
Nedomovské členstvo JUNIOR/ŠTUDENT (práva ako člen, bez vedenia HCP): 350 €/rok

Číslo účtu

UniCredit IBAN: SK2211110000001426233009


Vysvetlivky:

JUNIOR: dieťa do 18 rokov

ŠTUDENT: do veku 25 rokov (študent je povinný sa pri platení ročného príspevku preukázať dokladom o štúdiu alebo zaslať sken dokladu na e-mailovú adresu: info@golfbojnice.sk). Po dovŕšení 25.roku sa študent automaticky stáva riadnym členom bez nutnosti doplatiť vstupný poplatok.

Pri posudzovaní veku hráča sa berie vek dosiahnutý v hracej sezóne kalendárneho roku.

Jednotlivé zľavy sa nesčítavajú

* členstvo zahŕňa aj administratívny popalatok SKGA