CENNÍK ČLENSTIEV na rok 2020


Vstupné príspevky do klubu:

PopisCena
Vstupný jednorázový príspevok do klubu dospelý: 500 €
Vstupný jednorázový príspevok manžel/manželka, druh/družka (zľava 50%): 250 €
Vstupný jednorázový príspevok do klubu junior do 18 rokov (každé ďalšie dieťa zľava 50%): 100 €

Ročné členské príspevky:

PopisCena
Osobné ročné členstvo

490€*/os.

Ročné členstvo manžel/manželka, druh/družka (zľava 25%)

380€*/os.

Ročné členstvo JUNIOR - dieťa do 18 rokov (zľava 65%) 

155€*/os.

Ročné členstvo ŠTUDENT - študent VŠ od 19 - 25 rokov (zľava 50%)

220€*/os.Osobné ročné SENIORské členstvo /vek 60+/ (zľava -100 € z Ročného členstva)

390€*/os.

Ročné SENIORské členstvo manžel/manželka, druh/družka /vek 60+/ (zľava -100 € z Ročného členstva)

280€*/os.


Registračné členstvo DOSPELÝ (vedenie HCP)80€/rok
Registračné členstvo ŠTUDENT/JUNIOR (vedenie HCP)40€/rok
Nedomovské členstvo DOSPELÝ (práva ako člen, bez vedenia HCP)590€/rok
Nedomovské členstvo JUNIOR/ŠTUDENT (práva ako člen, bez vedenia HCP)390€/rok


Číslo účtu

UniCredit IBAN: SK2211110000001426233009


Vysvetlivky:

JUNIOR: dieťa do 18 rokov

ŠTUDENT: do veku 25 rokov (študent je povinný sa pri platení ročného príspevku preukázať dokladom o štúdiu alebo zaslať sken dokladu na e-mailovú adresu: info@golfbojnice.sk). Po dovŕšení 25.roku sa študent automaticky stáva riadnym členom bez nutnosti doplatiť vstupný poplatok.

Pri posudzovaní veku hráča sa berie vek dosiahnutý v hracej sezóne kalendárneho roku.

Jednotlivé zľavy sa nesčítavajú

* členstvo zahŕňa aj administratívny poplatok SKGA

Dokumenty na stiahnutie: