CENNÍK ČLENSTIEV na golfovú sezónu 2022

Vstupné príspevky do klubu:

PopisCena
Vstupný jednorazový príspevok do klubu dospelý: 500 €
Vstupný jednorazový príspevok "RODINA 1+1" alebo "PRIATELIA 1+1" 500 €
Vstupný jednorazový príspevok "JUNIOR" (dieťa do 18 rokov)    -
Vstupný jednorazový príspevok "SENIOR" 200 €

Ročné členské príspevky:

PopisCena
Osobné ročné členstvo

490€*/os.

Ročné členstvo "RODINA 1+1"

790€*/os.

Ročné členstvo "JUNIOR" - dieťa do 18 rokov 

 100€*/os.

Ročné členstvo ŠTUDENT - študent VŠ od 19 - 25 rokov 

290€*/os.

Ročné "SENIOR"  /MUŽI vek 60+, ŽENY vek 55+/ 

390€*/os.


Registračné členstvo DOSPELÝ (vedenie HCP)80€/rok
Registračné členstvo ŠTUDENT/JUNIOR (vedenie HCP)40€/rok
Nedomovské členstvo DOSPELÝ (práva ako člen, bez vedenia HCP)590€/rok
Nedomovské členstvo JUNIOR/ŠTUDENT (práva ako člen, bez vedenia HCP)390€/rok


Číslo účtu

UniCredit IBAN: SK2211110000001426233009


Vysvetlivky:

JUNIOR: dieťa do 18 rokov
ŠTUDENT: do veku 25 rokov (študent je povinný sa pri platení ročného príspevku preukázať dokladom o štúdiu alebo zaslať sken dokladu na e-mailovú adresu: info@golfbojnice.sk). Po dovŕšení 25.roku sa študent automaticky stáva riadnym členom bez nutnosti doplatiť vstupný príspevok.
SENIOR: MUŽI vek 60+, ŽENY vek 55+
RODINNÝ BALÍČEK „RODINA 1+1“: 2 dospelé osoby (napr. manžel + manželka, rodič + dospelé dieťa a podobne...)
BALÍČEK „PRIATELIA 1+1“: dospelé 2 osoby
Pri posudzovaní veku hráča sa berie vek dosiahnutý v hracej sezóne kalendárneho roku.
Jednotlivé zľavy sa nesčítavajú.
*členstvo zahŕňa aj administratívny poplatok SKGA

Dokumenty na stiahnutie: