Podmienky prevádzky a zoznam opatrení pri otvorení areálu od 22.04.2020

  • 23. Apríla 2020
  • Nikoleta Bojkovská
Vážení členovia a priaznivci Golfového klubu Bojnice, žiadame o dôkladné preštudovanie a dôsledné dodržiavanie nasledovných opatrení:

• Do priestoru recepcie vstupujte po jednom.
• Ponechajte si rúško na zakrytie úst a nosa.
• Dodržujte min. 2 metrový odstup od obsluhy recepcie.
• Rešpektujte pokyny obsluhy recepcie.
• Caddie room/šatňa a toalety zatvorené (výnimka je núdzové WC -nie bežná potreba, ale napr.náhla nevoľnosť).
• Zákaz vyťahovania vlajok z jamky.
• Loptičku z jamky vyťahovať len rukou, na ktorej je rukavica.
• Zákaz používania hrablí v bunkroch, piesok upraviť provizórne golfovou palicou.
• Zákaz používania čističiek loptičiek.
• Zákaz vhadzovať odpadkov do odpadových košov, odpadky si hráči odnesú domov.
• Tréningy prebiehajú bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb.
• Parkovanie áut s dostatočným odstupom, aby sa zamedzilo akýmkoľvek kontaktom s inými osobami na parkovisku.
• Vstup a pohyb po areáli pred a po hre len s použitím rúška na zakrytie úst a nosa.
• Golfové autíčka zatiaľ nemôžu byť k dispozícii.
• Registrácia na tréningové plochy prostredníctvom recepcie GKB.
• Množstvo hráčov na tréningových plochách a driving range-u je limitované počtom 8 osôb. Z toho dôvodu je nutné rezervovať si prípadný čas tréningu prostredníctvom recepcie klubu.
• Používanie drivingových loptičiek na odpalisku je možné len bez použitia t-čka, s loptičkami nemanipulovať rukami!
• Chytanie košíka na loptičky len v rukaviciach.
• Hráči nie sú povinní mať pri hre prekryté horné dýchanie cesty.
• Na chippingu a puttingu musí hráč používať len vlastné golfové loptičky.
• Povinné nosenie rúška (šatky) po celý čas tréningu (tréner aj hráč).
• Hráč je povinný dezinfikovať tréningové pomôcky po každom tréningu s trénerom.
• Dôsledné zamedzenie fyzického kontaktu hráčov s dodržaním odstupov na vzdialenosť minimálne dvoch metrov.
• Loptičku z jamky vyťahovať len rukou, na ktorej je rukavica, odporúča sa putty do dĺžky 1 m považovať za dohraté s prípočtom 1 rany.
• Po dohraní poslednej jamky alebo tréningu opustite ihrisko a v čo najkratšom čase areál ihriska.
• Prísny zákaz zverejňovať foto a video z areálu GKB na sociálne siete.


V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme priebežne informovať.


Ďakujeme a prajeme peknú hru!

S pozdravom

Tím Golfového klubu Bojnice