Ihrisko

9-jamkové ihrisko bolo stavebne dokončené v závere roka 2014 a verejnosti otvorené od 2. septembra roku 2015. Spolu s golfovým tréningovým centrom vytvára predpoklady pre samostatnú hru i nerušený tréning súčasne. Projekt i realizáciu, tak ako v prvej etape, mali pod palcom opäť Angličania.

Takmer 25-hektárová plocha nového 9-jamkového ihriska je situovaná do terénu s celkovým prevýšením 50 metrov.

Nové golfové ihrisko s parom 35 začína prvou 4-parovou jamkou s dĺžkou 309 metrov do mierneho svahu, v druhej časti s miernym klesaním ku greenu. Parom 4 s dĺžkou 292 metrov a opäť stúpaním v prvej časti je typická aj druhá hracia dráha. Prechodom z greenu druhej jamky na odpaliská tretej jamky s parom 5 a dĺžkou 395 metrov sa hráč dostane na náhornú plošinu, ktorá tvorí druhú typickú časť celého ihriska. Jamka číslo 3 je pravým doglegom končiacim v strede tejto rozľahlej plochy. Nasleduje 4. jamka s dĺžkou 433 metrov, ktorá je tiež parom 5. Prvá piesková prekážka sa nachádza vľavo, v tesnej blízkosti 3-parovej jamky číslo 5 s dĺžkou 138 metrov. Hracia dráha číslo 6, par 4, je dlhá 338 metrov a končí v najvzdialenejšej časti náhornej plošiny, lemovanej z pravej strany stredne vysokými ihličnanmi.

Jamka číslo 7 je mierne točitým ľavým doglegom s dĺžkou 350 metrov a parom 4. Len pár desiatok metrov, vľavo od jamkoviska tejto jamky sa nachádzajú odpaliská 3-parovej jamky číslo 8, s dĺžkou 154 metrov, ktorá sa hrá úzkym priesekom lesného porastu borovíc. Záverečná jamka s parom 3 a dĺžkou 151 metrov sa hrá dole kopcom a je návratom na spodnú časť ihriska. Green deviatej jamky stráži druhá a posledná piesková prekážka.

Celková dĺžka novopostaveného 9-jamkového ihriska je 2560 metrov s parom 35. Vďaka citlivému architektonickému riešeniu bolo do existujúceho terénu osadené s maximálym ohľadom na existujúcu prírodnú scenériu. Zároveň však bolo realizované vo vysokej kvalite a zohľadňuje najprísnejšie parametre výstavby kvalitných golfových rezortov.

Galéria