6 jamiek a tréningové plochy

6-jamková akadémia bola dokončená v roku 2010 a v máji 2011 bola spustená do prevádzky. Jednotlivé hracie dráhy s dĺžkou od 80 do 140 metrov sú zakomponované do svahovitého terénu a umožňujú výborný tréning krátkej hry zo všetkých pozícií (rovina, svah dole, svah hore, hra po vrstevnici z oboch strán).

Odpaliská majú umelý povrch. Súčasťou tréningového ihriska je samostatný putting green a chipping green s pieskovými prekážkami. Driving range s dĺžkou 200 metrov je situovaný do protisvahu. Golfové tréningové centrum ponúka aj jedinečný 18-jamkový tvarovaný putting green s rozlohou 1400 m2 určený na tréning pocitových patov na nerovnom jamkovisku. Golfové tréningové centrum v Sebedraží realizovala anglická spoločnosť FJ Lovel Landscapes LTD podľa projektu anglických architektov Mackenzie and Ebert Limited s cieľom vytvoriť kvalitné podmienky pre tréning začínajúcich a tiež pokročilých golfistov.